Theo Goldman Sachs, Luis Alvarez: Các nhà đầu tư có thể muốn tránh xa những cổ phiếu yêu thích của các nhà đầu tư tân binh đang tham gia vào thị trường. Công ty Phố Wall đã kiểm tra các cổ phiếu yêu thích của các nhà đầu tư nhỏ và cách họ hoạt động, tìm ra các cổ phiếu có hoạt động của nhà đầu tư cá nhân cao nhất đã hoạt động kém hiệu quả trong hai tuần sau đó. Nhà phân tích John Marshall của Goldman Sachs nói với khách hàng: “Điều này cho thấy các nhà đầu tư cá nhân có thể đã cố gắng 'mua vào' bằng các tên riêng lẻ, nhưng các cổ phiếu đã không tăng giá ngay lập tức". Các nhà đầu tư bán lẻ tràn vào thị trường trong nửa đầu năm 2020 khi cổ phiếu trải qua thị trường giá xuống nhanh nhất trong lịch sử. Các nhà môi giới trực tuyến lớn - Charles Schwab, TD Ameritrade, Etrade và ứng dụng giao dịch chứng khoán thiên niên kỷ Robinhood - đã chứng kiến các tài khoản mới tăng vọt khi các nhà đầu tư tân binh tìm cách tận dụng "phong trào mua nhiều thế hệ". Goldman đã theo dõi khối lượng "giao dịch nhỏ" - những giao dịch nhỏ hơn 2.000 đô la - như một đại diện cho sự tham gia của các nhà đầu tư bán lẻ. Công ty Phố Wall cho biết các giao dịch nhỏ trong S&P 500 đã tăng vọt lên 7% trong ba tháng qua, từ mức 3% vào tháng 1 năm 2019.
xí nghiệp tại đây
vào xem thêm đà nẵng tại đây
chuột máy tính