Jon Nazca | Các nhà đầu tư đã đổ tiền vào một quỹ giao dịch trao đổi đặt cược vào các công ty có lượng tiền mặt khổng lồ, bao gồm một loạt các công ty công nghệ lớn, khi họ tìm kiếm cách để vượt qua sự biến động của đại dịch.
đi vào vào đây
vào đây nha bạn
Trang chủ nghe bạn