Con thuyền giấy nhỏ đang chèo thuyền trên biển quả cầuAlicia Llop (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC PRO.) Các quỹ có trách nhiệm xã hội đang thu hút một lượng tiền mặt kỷ lục khi đầu tư vào ESG ngày càng phổ biến và các công ty tập trung vào môi trường, xã hội và quản trị Quét các quỹ tập trung vào ESG, công ty nhận thấy rằng 50 cổ phiếu thường được nắm giữ hàng đầu cao hơn 50 cổ phiếu dưới cùng 22 điểm phần trăm, trong khi lưu ý rằng các quỹ này đã chứng kiến 21 tuần liên tiếp dòng vào.
trang sức
Hài
iphone