Việc lựa chọn chuyên ngành học đại học có thể quyết định rất nhiều đến cuộc đời bạn. Theo Ian Siegel, Giám đốc điều hành của ZipRecruiter, chọn một phần mềm duy nhất để làm chủ có thể còn quan trọng hơn. Siegel cho biết: “Có rất nhiều ngành công nghiệp mà nếu bạn có thể thành thạo một phần mềm duy nhất, bạn có thể thấy mình có việc làm trong vài thập kỷ tới,” Siegel cho biết.AutoCAD, một chương trình được sử dụng để tạo các bản vẽ 2D và 3D, luôn có nhu cầu cao, theo Siegel. Hãy xem video này để xem các chương trình phần mềm khác mà Siegel cho biết sẽ khiến bạn có nhu cầu và tìm hiểu về hai ngành công nghiệp khác mà anh ấy nói rằng sinh viên nên nhắm mục tiêu. Xem thêm từ Invest in You: Cách Walmart và các công ty lớn khác cố gắng tuyển dụng thêm nhân viên tuổi teen các trang web việc làm hoạt động và tại sao chúng có thể không quan trọng như bạn nghĩ
laptop
laptop bạn nhé
máy in