Một khách hàng rời khỏi cửa hàng Books-A-Million vào ngày đầu tiên mà các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng ở tất cả các quận của Florida ngoại trừ Palm Beach, Broward và Miami Dade đã được phép mở cửa trở lại khi các hạn chế COVID-19 được nới lỏng.Paul Hennessy | Barcroft Media | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Khi các bang bắt đầu dần dần mở cửa trở lại nền kinh tế của họ và các biện pháp chính sách kích thích nới lỏng thị trường tín dụng, giai đoạn xuất hiện cho một vài chiến thuật mở lại giao dịch, theo chiến lược gia đầu tư chính của Bank of America, Michael Hartnett .
thời sự tại đây
động cơ bạn nha
Bóng đá