Cát dành cho các mỏ dầu và khí đốt chất đống tại nhà máy chế biến Tài nguyên EOG ở Thác Chippewa, Wisc.Steve Karnowski | AP (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Công ty thăm dò dầu khí EOG Resources là "AAPL của dầu", theo Mizuho Securities. Công ty Phố Wall - có xếp hạng mua và mục tiêu giá 79 USD / cổ phiếu đối với cổ phiếu - cho biết lượng tiền mặt mạnh mẽ của EOG sẽ trang trải chi tiêu và cổ tức của công ty trong vài năm tới. Công ty đã tiến xa hơn khi so sánh EOG với công ty công nghệ được yêu thích của Apple, được biết đến với mô hình kinh doanh linh hoạt và thương hiệu mạnh. Mục tiêu của Mizuho cho EOG Resources ngụ ý rằng cổ phiếu sẽ tăng gần 50% trong 12 tháng tới.
click vào macbook pro tại đây
click vào xe du lịch
điện thoại tại đây nha