The Wall Street Bull, nằm ở khu tài chính của thành phố New York.Mike Roy | MCT | Dịch vụ tin tức Tribune | Getty ImagesWall Street vừa kết thúc quý tốt nhất trong nhiều thập kỷ và mức tăng của mức độ đó thường báo hiệu động lực cho quý tiếp theo, nếu lịch sử cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào. S&P 500 tăng gần 20% trong quý thứ hai, ghi nhận mức tăng quý lớn nhất kể từ quý thứ tư quý của năm 1998, khi nó tăng 20,9%. Đây cũng là mức tăng hàng quý lớn thứ tư của S&P 500 kể từ năm 1950.
hội an tại đây nha
đi vào Trang chủ
click hà nội