Những người đeo khẩu trang nhìn vào điện thoại di động bên ngoài cửa hàng Apple trong kỳ nghỉ lễ Ngày tháng Năm ở Thượng Hải vào ngày 1 tháng 5 năm 2020.Hector Retamal | AFP | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Theo một ghi chú mới từ Credit Suisse, Apple có thể nhận thấy sự gia tăng bị trì hoãn so với thời kỳ ở nhà mà phần lớn thế giới đã trải qua trong thời kỳ đại dịch. Ngân hàng đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu, cho biết trong một lưu ý mới rằng họ đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng trong App Store của công ty.
nhà nhờ tại đây
thời tiết tại đây
trang sức