(Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Đại dịch coronavirus đang gây ra một đòn tàn phá đối với thu nhập tổng thể của công ty, khiến việc chi trả cổ tức của các công ty chịu áp lực. Theo Credit Suisse, điều này xảy ra vào thời điểm nhiều nhà đầu tư bị đói thu nhập trên các thị trường đầy biến động này.
tại đây
xem điện máy xanh bạn nha
vòng đeo tay tại đây nha