Một nhân viên chuẩn bị đơn hàng sơn cho một khách hàng bên trong cửa hàng của Lowe's ở Burbank, California.Patrick T. Fallon | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Sự gia tăng các trường hợp coronavirus trên khắp đất nước đang khiến các nhà đầu tư lo lắng về khả năng có thể có làn sóng thứ hai của loại coronavirus lây lan nhanh. Bank of America cho biết một số nhà bán lẻ có vị trí tốt hơn những nhà bán lẻ khác để đối mặt với việc đóng cửa lần thứ hai trong lĩnh vực từng là một trong những ngành bị thất bại nặng nề nhất vì đại dịch. Công ty đã xem xét các nhà bán lẻ ở các bang có rủi ro cao nhất và những nhà bán lẻ ở các bang có số vụ tăng đáng kể nhất trong tháng qua để xác định xem cái nào có thể tồn tại trong đợt đóng cửa khác.
vào xem vòng đeo tay
click vòng đeo tay tại đây
chùi nhà