Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Cục Dự trữ Liên bang đã sẵn sàng mua các quỹ giao dịch trao đổi được hỗ trợ bởi trái phiếu lần đầu tiên và một ghi chú mới từ Ned Davis Research đã xác định các quỹ sẽ giúp các nhà đầu tư theo dõi ngân hàng trung ương.
vào apply watch
vào xem tủ lạnh
click xem thêm điện máy xanh tại đây