Các máy bay của Delta Air Lines được hạ cánh trong thời gian coronavirus. (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC PRO.) Credit Suisse đưa ra danh sách các lựa chọn hàng đầu dựa trên khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng và Delta là một trong những cái tên Công ty nói là mua. Danh sách được biên soạn bởi mọi nhà phân tích nghiên cứu Hoa Kỳ xác định lựa chọn hàng đầu của họ, có nghĩa là danh sách này là cổ phiếu được xếp hạng "ưu tiên hơn cả" của công ty.
vào Sức khỏe
Trang chủ
sự kiện