Một quỹ ETF trẻ, được quản lý tích cực, đã vượt qua cơn bão thị trường trong cuộc khủng hoảng coronavirus và có thể là một nguồn lợi nhuận tốt trong khi sự không chắc chắn ngự trị. Quỹ ETF thu nhập được quản lý rủi ro trên toàn quốc (NUSI) tăng 6,5% trong năm nay, trong khi thị trường rộng lớn hơn đã bị đánh bại bởi đại dịch toàn cầu.
vào xem thêm iphone
thành phố hồ chí minh
vào xem ô tô