Tòa nhà của Sở Giao dịch Chứng khoán New York được nhìn thấy tại Khu Tài chính ở Thành phố New York, Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 3 năm 2020.Anadolu Agency | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Đợt bán tháo kịch liệt trên thị trường do virus coronavirus gây ra đã mở rộng khoảng cách định giá giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn và cổ phiếu vốn hóa nhỏ và có thể đã đến lúc các nhà đầu tư nên xem xét các cổ phiếu nhỏ hơn tên, theo Bank of America.
thành phố hồ chí minh
đi đến điện máy xanh
dây chuyền nghe