Jeffrey Ubben (Nguồn: BusinessWireValueAct Capital) cho biết Jeffrey Ubben đã rời công ty do ông thành lập vào năm 2000 để tập trung toàn thời gian vào việc đầu tư có trách nhiệm với xã hội, một báo cáo mới từ Financial Times cho biết. Times, nơi anh ấy sẽ có sự tham gia của hai đồng nghiệp cũ của ValueAct cũng như Giám đốc điều hành của Liên minh vì chủ nghĩa tư bản bao trùm, Forester de Rothschild. Động thái này không hoàn toàn nằm ngoài lĩnh vực trái vì Ubben đã quản lý quỹ có trách nhiệm xã hội của công ty, được gọi là Quỹ mùa xuân ValueAct. , kể từ khi ra mắt vào năm 2018. Anh ấy sẽ tiếp tục giám sát quỹ khi dự án kinh doanh mới của anh ấy đang được tiến hành, Financial Times đưa tin. Khi quỹ ra mắt, anh ấy lưu ý rằng ngoài lợi ích xã hội, còn có những lợi ích tài chính, không nên chú trọng nhiều hơn vào cách các công ty thích nghi với thế giới đang thay đổi xung quanh họ. "Không chỉ có lợi ích xã hội cần được thực hiện mà còn là lợi nhuận dư thừa cần đạt được khi xác định và đầu tư Trong một bức thư gửi đến các đối tác hạn chế của mình vào năm 2018, ông đã viết trong một bức thư gửi đến các đối tác hạn chế của mình trong năm 2018. "Tài chính, giống như đã xong. Mọi người đã mua mọi người khác bằng khoản nợ giá rẻ. Mọi người đều tối đa hóa lợi nhuận của mình. Họ đã mua lại tất cả cổ phiếu của mình. Không có gì ở đó. Mỗi ngành đều có khoảng ba người chơi. Elizabeth Warren nói đúng, "Ubben nói với Financial Times.BP và Nikola Corp. là một trong những công ty mà Quỹ Mùa xuân ValueAct đã đầu tư. Ubben trước đây đã nói với CNBC rằng các cổ phiếu như BP có thể thuộc danh mục đầu tư có trách nhiệm với xã hội vì với tư cách là một nhà đầu tư, có thể thúc đẩy sự thay đổi có ý nghĩa. "Họ có thể là một phần của giải pháp. Họ có thể chuyển sang thu giữ carbon, hydro và những thứ khác với số vốn đầu tư của họ để trở thành một công ty của tương lai", ông nói về BP vào tháng 3. CNBC đã liên hệ với ValueAct để bình luận, nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức. - Để đọc toàn bộ bài báo của Financial Times, hãy nhấp vào đây.
núi chúa
vào đây
đi đến bàn ủi nha bạn