John VaskeJohn VaskeJohn gia nhập Temasek vào tháng 1 năm 2017 với tư cách là Giám đốc điều hành cấp cao. Anh hiện là Trưởng phòng, Châu Mỹ và Trưởng phòng Kinh doanh Nông nghiệp. Trước đây, John là Đồng Chủ tịch M&A Toàn cầu trong Bộ phận Ngân hàng Đầu tư tại Goldman Sachs, nơi ông đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình trước Temasek. John gia nhập Goldman Sachs vào năm 1988 với vị trí Chuyên viên phân tích của nhóm M&A tại New York. Ông chuyển đến Tokyo từ năm 1989 đến năm 1991 để giúp bắt đầu hoạt động M&A trước khi trở lại New York. Ông chuyển đến London vào năm 2005 để lãnh đạo Nhóm Tài nguyên Thiên nhiên Châu Âu. Vào tháng 3 năm 2010, John trở lại New York với tư cách là Đồng Giám đốc Nhóm Tài nguyên Thiên nhiên, cuối cùng trở thành Đồng Chủ tịch. John chuyển sang vai trò đồng chủ tịch M&A toàn cầu vào năm 2015, John hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị PeacePlayers International, thành viên Hội đồng Quản trị Bottom Line New York và thành viên Ủy ban Lãnh đạo Thể thao của Đại học Columbia. John tốt nghiệp Đại học Columbia năm 1988 với bằng Cử nhân Kinh tế.
đi vào trang sức bạn nha
sổ số
vào đây