Một công nhân có xu hướng mua vàng miếng tại nhà máy kim loại quý.Andrew Rudakov | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch gây ra đã tạo ra sự không chắc chắn theo nhiều hướng, và các nhà đầu tư nên mua vàng để phòng ngừa rủi ro của họ, theo một lưu ý mới từ JPMorgan.
điều hòa
điện máy xanh tại đây nha
trang sức