Mọi người đi dạo qua Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại Thành phố New York. Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Các chiến lược gia của JPMorgan cho biết đã đến lúc loại bỏ những cổ phiếu đã khiến thị trường tăng cao trong vài tuần. Tháng trước, các chiến lược gia nói với khách hàng nên mua những cổ phiếu có chu kỳ nhạy cảm với tốc độ phục hồi kinh tế và xu hướng chung. của thị trường, hoặc "cổ phiếu beta". Bây giờ, sự luân chuyển thành những cái tên đó đã đi đúng hướng và các mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng đã quay trở lại thực đơn, ghi chú tuần này cho biết.
trang sức bạn nhé
đi vào tin tức bạn nhé
Bất động sản