Trong ngày 16 tháng 3 năm 2020, ảnh chụp, một đối tượng nhận được một mũi tiêm trong thử nghiệm lâm sàng nghiên cứu an toàn giai đoạn đầu của một loại vắc-xin tiềm năng của Moderna cho COVID-19, căn bệnh do coronavirus mới gây ra, tại Kaiser Permanente Washington Health Research Viện tại Seattle.Ted S. Warren | AP. , trong khi tăng mục tiêu giá 12 tháng của nó trên cổ phiếu lên 89 đô la từ 60 đô la, điều này sẽ thể hiện mức giảm 6% từ đây.
click vào xem thêm bạn nha
click xem thêm macbook nha