Một nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ giao các hộp của Amazon bên ngoài Sở giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 11 tháng 10 năm 2018 tại Thành phố New York.Spencer Platt | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Nhu cầu tăng vọt của Amazon trong cuộc khủng hoảng coronavirus đã đưa gã khổng lồ thương mại điện tử đứng đầu ước tính doanh số bán hàng của Phố Wall trong quý thứ hai, theo Deutsche Bank. Công ty đã tổ chức một hội thảo thương mại điện tử kết luận rằng sức mạnh của Amazon là ở đây, cùng với dự báo doanh thu.
vào xem thêm nhà máy nhé
vào máy giặt tại đây nhé
Sức khỏe