Thị trưởng Thành phố New York Bill de Blasio nói chuyện với các nhân viên y tế và quân nhân vào ngày 5 tháng 4 năm 2020 tại Thành phố New York.John Lamparski | NurPhoto | Trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu, Thị trưởng Bill de Blasio cho biết ông đang làm việc để áp dụng biện pháp đóng băng tiền thuê nhà cho hơn 2 triệu người dân New York. Thị trưởng cho biết ông cam kết giải quyết tác động kinh tế của đại dịch coronavirus. Để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, de Blasio cho biết ông đã kêu gọi Ban Hướng dẫn Thuê nhà thực hiện việc đóng băng tiền thuê cho người dân New York trong các căn hộ thuê ổn định. “Bởi vì, chúa tể biết rằng, mọi người không cần một gánh nặng khác vào lúc này,” anh nói. Ông nói thêm rằng những người New York không đủ tiền thuê nhà có thể trả bằng tiền đặt cọc. Ông nói: “Chúng ta phải bảo vệ mọi người khi chỉ có thể sống - và chúng ta sẽ làm được”, “Trái tim tôi hướng về mọi gia đình đang đối mặt với nỗi đau này”. “Thành phố New York sẽ ủng hộ bạn.” Thị trưởng phát biểu trong một cuộc họp báo tại Trung tâm Billie Jean King ở Queens, nơi đã được biến thành một địa điểm y tế tạm thời.VIDEO1: 2001: 20Coronavirus: Hai bệnh viện tạm thời vừa được mở ở Thành phố New York
click xem thêm thời sự
dây chuyền nha bạn
sổ số bạn nhé