Chamath PalihapitiyaOlivia Michael | CNBC (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Social Capital, Chamath Palihapitiya cho biết hôm thứ Năm, chính phủ Mỹ không nên cứu trợ các quỹ đầu cơ và các nhà đầu tư giàu có nhất khi họ cố gắng hỗ trợ nền kinh tế. "và trong đó chúng tôi đang tạo ra một vấn đề lớn hơn không liên quan đến cách mọi người làm việc hoặc phục hồi. Nó liên quan đến mọi thứ liên quan đến cách bảng cân đối kế toán được định giá, cách tài sản được định giá."
sổ số bạn nhé
hạ long
bàn phím