VIDEO32: 1232: 12 Trả về có lợi cho sức khỏe: Con đường phía trước với Tiến sĩ David HoHealthy Trả về. Nhà khoa học đã thay đổi tiến trình của dịch AIDS hiện đang thực hiện một cách tiếp cận tương tự để chống lại Covid-19. Tiến sĩ David Ho đã tham gia cùng Meg Tirrell trên chương trình "Trả về lành mạnh: Con đường phía trước" của CNBC. Để biết thêm thông tin chi tiết từ các phóng viên và diễn giả của chúng tôi, hãy đăng ký nhận bản tin Healthy Returns của chúng tôi để nhận được bản tin mới nhất gửi đến hộp thư đến của bạn hàng tuần. Và đối với một hàng ghế đầu tại Sự kiện CNBC, bạn có thể nghe trực tiếp từ các giám đốc điều hành, nhà đổi mới, nhà lãnh đạo và người có ảnh hưởng có tầm nhìn trong sân khấu trong "The Keynote Podcast". Nghe bây giờ, tuy nhiên bạn nhận được podcast của bạn.
click vào xem thêm bạn nha
xem thêm điện máy xanh nha
click vào Bạn trẻ tại đây
đi vào laptop nghe
xem thêm xe du lịch tại đây nhé