VIDEO18: 0118: 01ETF Edge, ngày 11 tháng 5 năm 2020ETF Edge của EdgeCNBC dành riêng cho xu hướng đầu tư đang phát triển nhanh nhất hiện nay: ETF. Thứ Hai hàng tuần, Bob Pisani sẽ được tham gia bởi một hội đồng gồm những người tham gia thị trường hàng đầu tại NYSE để đưa ra lời khuyên mang tính giáo dục và hành động nhằm giúp bạn xây dựng danh mục đầu tư tốt nhất của mình.
xem thêm chuột máy tính nhé
click xem thêm thời sự
thành phố hồ chí minh