Art CashinDavid A. Grogan | CNBC (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Sự hỗ trợ từ Cục Dự trữ Liên bang đã là một "luồng gió mới" cho chứng khoán nhưng thị trường khó có thể phục hồi hoàn toàn nhanh chóng, Giám đốc hoạt động của sàn UBS Art Cashin cho biết hôm thứ Năm trên "Squawk Alley." Cashin cũng thảo luận về mốc thời gian mở sàn của Sở giao dịch chứng khoán New York và khả năng ngân hàng trung ương mua cổ phiếu.
cần thơ nhé
xe đạp
đi đến hạ long nha